Om

Mycket har hänt i datorvärlden. På kort tid har hela branschen mer eller mindre vänts upp och ned. Traditionella marknadsmodeller har visat sig vara förlegade och att lansera mjukvara är numera ett helt digitalt projekt. Tiden då Windows levererades på en hög disketter är för länge sedan förbi. Men vad betyder detta för oss användare? Det finns såklart både för- och nackdelar. En dator är inte längre en stationär enhet. Vi kan ta med oss mjukvara i fickan med hjälp av våra mobiltelefoner och laptops. På så sätt har vi fått fantastisk flexibilitet. Men samtidigt har allt detta resulterat i en kamp om vår uppmärksamhet. Att i lugn och ro kunna utvärdera de bästa lösningarna har blivit något utav en idyll. Här kommer vi att försöka få tillbaka lita av den gamla tidens anda, men i en modern tappning. Följ med oss in i mjukvarans och teknikens värld.