LibreOffice är kulminationen av ett flertal gratis alternativ till Microsoft Office. Det tidigare välanvända OpenOffice utvecklas inte längre, och är därmed ett ganska dåligt alternativ. Då LibreOffice nu har nått version 5 så har det många års utveckling bakom sig. I stor utsträckning har det blivit en de facto standard bland ordbehandlare baserade på öppen mjukvara. Men är det likvärdigt med vanliga Offfice?

Saker som LibreOffice saknar

Hur man än ser på saken så är LibreOffice i sin natur en kopia av Office. Då Office helt enkelt satte trenden för vad vi förväntar oss av WYSIWYG-program. På sätt har det blivit Microsoft som satt trenderna. Och det pågår i stor utsträckning fortfarande.

Uppenbart är att LibreOffice inte har lyckat ta sig in på den mobila marknaden. Office för mobila enheter har anpassats för pekskärmar och har utbrett stöd. Inte heller har LibreOffice stöd för formatet OpenXPS som på många håll blivit vanligt förekommande. En sak som kanske inte märks men ändå saknas i LibreOffice är bristande stöd för flerkärniga processorer. Denna funktion är förmodligen främst till nytta för de som använder komplicerade formler som dynamiskt anpassar innehållet.

Behöver man Office?

Är man en vardagsanvändare räcker det förmodligen med LibreOffice. Det är främst om man använder sig av de särskilda funktioner som finns i Office som man behöver komplettera LibreOffice. Då Microsoft har börjat integrera sina produkter med sitt moln så får man ställa sig från om man vill ha en fristående ordbehandlare eller en hel uppsättning tjänster. Det finns inget svar som gäller alla och behoven varierar såklart.