Detta är ett problem som alla konfronteras med. Oavsett om de vet de eller inte. De saknas specifikationer för många av de filformat som har utvecklats av privata aktörer., När dessa sedan lanseras med program som blir populära hamnar vi i situationen att vi blir bundna av ett särskilt operativsystem. Detta då mjukvaruleverantörer ofta endast väljer att lansera program för de för tillfället mest lönsamma plattformarna.

Ett talande exempel på detta är Portable Document Format (PDF). Fram tills slutet av 2000-talet så var detta filformat helt kontrollerad av Adobe. På grund av detta var det främst Windows-baserade system som hade bra stöd. Många funktioner, så som automatiska formulär, var helt enkelt obrukbara när PDF-filer öppnades i program till andra operativsystem. De program som fanns att använda var främst utvecklade av privatpersoner och de funktioner som fanns var en följd av att ett fåtal personer engagerat sig och på egen hand undersökt hur PDF-formatet var uppbyggt.

Med tiden ändrades detta och PDF är nu ett öppet, eller åtminstone delvis öppet filformat. Därför är stödet avsevärt mycket bredare. Samtidigt har fler och fler operativsystem populariserats vilket i sin tur har resulterat i att stora tillverkare även lanserar program till dessa. Så, situationen har förbättrats på ett flertal fronter.

Men det finns fortfarande format som präglas av slutenhet och begränsad stöd. Har du drabbats av detta?